Kariyeriniz için Kuantum Teknolojileri

tarafından | Nis 5, 2023 | Kuantum Teknolojileri | 0 yorum

“Kariyeriniz için Kuantum Teknolojileri” başlıklı bu yazıda sizi önü çok açık olan sektöre yönlendirmek istiyoruz. L4Y Learning For Youth GmbH geçen dönem QuantumVerse isminde bir proje yazdı. Ancak projenin geçmesini beklemeden konunun önemi nedeniyle şimdiden başlamak istedik. Kuantumla ilgili diğer yazılarımızı buradan okuyabilirsiniz.

İçindekiler

Biz Kimiz?

Gençleri Yeni Teknolojiyle Güçlendiriyor ve Geleceği Şekillendiriyoruz!

Biz 15-30 yaşındaki gençlerin yeni teknolojilere ilgisini artırıp onları bu alanlara yönlendiren bir gençlik vakfıyız. Öncelikle, kuantum, blok zinciri, yapay zeka, metaverse teknolojileriyle ilgileniyoruz.

Neden Bu Projeyi Yapıyoruz?

Kuantum Teknolojileri çok hızlı bir yükseliş sürecine girmiş ve sektöre yapılan yatırımlar hızla artmıştır. Bu nedenle çalışan sayısının yetersizliği ile birlikte sektörün sunduğu olanaklar çok daha fazladır.

Hedef kitlemiz: Henüz meslek seçimine karar vermemiş lise öğrencileri.

Kariyeriniz için Kuantum Teknolojileri Projesinin Genç Ekibi

1 – Yasir Ölmez. 2 – Engin Bahri Baç. 3 – Pınar Koç. 4 – Cemre Samur.

Kariyeriniz için Kuantum Teknolojileri: Tanım, Terimler ve Tarihçe

Bu konuda hazırladığımız sunum burada

Kuantum Teknolojileri Nedir?

Kuantum teknolojileri, atomlar gibi çok küçük parçacıkların ve elektronlar, fotonlar gibi atom altı parçacıkların davranışlarıyla ilgilenen bir fizik dalı olan kuantum mekaniği ilkelerine dayanmaktadır. Bu küçük parçacıklar bazen garip ve şaşırtıcı bir şekilde hareket ederek harika ve gelişmiş teknolojiler inşa etmemizi sağlar.

PA Consulting https://bit.ly/3SNnWFz

İşte kuantum teknolojilerine ve bunları nerede kullandığımıza dair birkaç örnek:

Kuantum Teknolojilerinin Tarihçesi?

Kuantum mekaniğinin yüz yıllık bir tarihi vardır. Önce fotelektrik etki gibi gelişmelerle temelleri Nobel Fizik ödülleriyle atılmıştır. 20. yüzyılda lazer, nükleer manyetik rezonans, yarı iletken ve transistörler gibi teknolojiler ortaya çıkmıştır.

21. yüzyılın başlarında kuantum mekaniği ilkeleriyle birlikte yaşanan gelişmelerle, kuantum teknolojileri alanı şekillenmeye başlamıştır. Bununla birlikte konun öneminin fark eden kurumlar ve devletler hızla yatırımlar yapmaya başlamıştır.

Kuantum Bilgisayarlar Nedir?

Klasik bilgisayarlardan çok farklı çalışan bir teknolojidir. Kuantum bilgisayarların çalışma prensipleri kuantum mekaniği ilkelerine dayanır.

Kuantum bilgisayarları klasik bilgisayarlardan ayıran en önemli fark, karmaşık sorunların çözümündeki hızıdır, örneğin;

Google’ın tarafından yayınlanan makalede ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 54 kübitlik Sycamore işlemcisinin dünyanın en güçlü süper bilgisayarının 10.000 yılda çözebileceği bir hesaplamayı 200 saniyede gerçekleştirebildiği açıklandı.

Interesting Engineering https://bit.ly/3ycSOYk

Normal bir bilgisayarda bilgi, 0 ya da 1 olabilen “bitler” halinde saklanır. Ancak bir kuantum bilgisayarı verileri “kübitler” (kuantum bitlerinin kısaltması) halinde saklar. Kübitler benzersiz kuantum mekaniği ilkelerini kullanır. Bunlardan “süperpozisyon”, “dolanıklık veya dolaşıklık” ve “girişim” ilkeleri klasik bilgisayarlarda görülenden farklı olgulara sahiptir. Kübitler, süperpozisyon adı verilen bir kavram sayesinde 0, 1 veya her iki durumda da aynı anda olabilirler. Bir kuantum bilgisayarı çok sayıda bilgiyi aynı anda işleyebilir. Bu da onu diğer bilgisayarlardan çok daha güçlü kılar.

Kuantum bilgisayarların bir diğer önemli özelliği de “dolanıklık”tır. İki kübit birbirine bağlandığında bir kübitin durumu, birbirinden uzakta olsalar bile diğerinin durumuna bağlıdır. Kuantum Kriptografi gibi alanlarda oldukça güçlü şifreleme teknikleri sunar.

Dolanıklık ile bir bilgiyi ışıktan daha hızlı iletilemez. Parçacıkların her birinin kendi dalga fonksiyonu bulunur. Ancak dolanık iki parçacık tek bir dalga fonksiyonuna bağlıdır. Ve bu nedenle aralarında ışıktan daha hızlı bir korelasyon vardır. Ancak iki parçacık üzerinde de ölçüm yapıldığı taktirde dalga fonksiyonu çöker ve bir bilgi iletimi söz konusu olabilir. Harici olarak tek bir parçacık üzerinde ölçüm yaparak diğer parçacığa bilgi iletilemez. Ancak o parçacığın ölçüm yapıldığı zamanki çıkacak sonucuna da sahip olunur.

Eşsiz yetenekleri nedeniyle kuantum bilgisayarlar, normal bilgisayarlardan çok daha hızlı çalışir. Tıp, finans, kriptografi ve yapay zeka gibi alanlarda kullanılabilirler. Keşifler yapmamıza ve hayatlarımızı birçok yönden iyileştirmemize yardımcı olabilirler.

Özetle, kuantum bilgisayarlar, bilgiyi normal bilgisayarlardan tamamen farklı bir şekilde işlerler. Bunun için kuantum mekaniği ilkelerini kullanırlar. Onları inanılmaz derecede güçlü ve karmaşık sorunları çözme yeteneğine sahip kılan gelişmiş bilgisayarlardır.

Dolanıklık ve Süperpozisyonu Nerelerde Kullanıyoruz?

Kuantum süperpozisyon, dolanıklık ve çift yarık örneği ile girişim ilkesi, kuantum mekaniğinde çeşitli kuantum teknolojileri için kullanılan üç kritik ilkedir. Sonuç olarak, en dikkate değer uygulamalardan bazıları şunlardır;

Kuantum Hesaplama

Kuantum bilgisayarlar, durumların süperpozisyonunda var olabilen ve hesaplamaları klasik bilgisayarlardan çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirir. Bunun için kübitleri kullanır. Özellikle süperpozisyon ilkesi sayesinde kuantum hesaplama, simülasyon, arama algoritmaları, malzeme bilimi gibi birçok konuda üstsel artış sağlar. Böylece klasik bilgisayarlardan kat ve kat daha fazla hesaplama gücüne erişebilir.

Kuantum Kriptografi ve Güvenli İletişim

BB84 ve E91 protokolü gibi Kuantum Anahtar Dağıtımı (QKD) protokolleri, güvenli iletişim kanalları oluşturmak için kuantum süperpozisyon ve dolanıklık ilkelerini kullanır. Kuantum durumlarına müdahale etmeye yönelik herhangi bir girişim, klonlama yok teoremi ve Heisenberg’in belirsizlik ilkesi nedeniyle özelliklerini değiştirir. Buradaki bilgilerin kodlanmasıyla gizli dinleme tespit edilebilir.

Sensörler (Kuantum )

Kuantum sensörler, yerçekimi alanları, elektrik ve manyetik alanlar ve sıcaklık gibi fiziksel özelliklerin ölçümünde yüksek hassasiyet ve kesinlik elde etmek için süperpozisyon ve dolanıklık ilkelerini kullanır. Bu sensörler, atomik saatler ve yerçekimsel dalga dedektörleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır. Klasik muadillerinden daha iyi performans gösterebilir.

Kuantum Simülasyonları

Bunlar, karmaşıklıktaki üstel büyüme nedeniyle klasik bilgisayarlar için zorlayıcı olabilen kuantum sistemlerini simüle etmek için tasarlanmış özel kuantum bilgisayarlardır. Bu simülatörler, karmaşık kuantum sistemlerinin davranışını modellemek için süperpozisyon ve dolanıklıktan yararlanır. Malzeme bilimi, yoğunlaştırılmış madde fiziği ve kuantum kimyası çalışmalarına yardımcı olur.

Kuantum Görüntüleme

Bunlar dolaşık fotonlar kullanarak klasik görüntüleme yöntemlerine göre daha yüksek çözünürlük ve kontrast elde edebilir. Uygulamalar arasında biyolojik görüntüleme, uzaktan algılama ve güvenlik görüntülemesi yer almaktadır.

Kuantum Işınlama

Bu teknoloji, uzaklıklarına bakılmaksızın iki dolaşık parçacık arasında kuantum bilgisinin aktarılmasına olanak tanır. Kuantum ışınlama, kuantum durumlarını fiziksel bir ortama ihtiyaç duymadan iletmek için dolaşıklık ve süperpozisyon ilkelerine dayanır.

Bu teknoloji, aralarındaki mesafeden bağımsız olarak iki dolaşık parçacık arasında kuantum bilgisinin aktarılmasına olanak tanır. Bir parçacığın (elektron, proton veya foton gibi) kuantum durumunun, parçacığın kendisini fiziksel olarak hareket ettirmeden bir konumdan diğerine aktarıldığı bir süreçtir. Bu olgu, kuantum mekaniğinin süperpozisyon ve dolanıklık gibi benzersiz özellikleri sayesinde mümkün olmaktadır. Kuantum ışınlanmasının fiziksel parçacıkların anlık transferini değil, kuantum bilgisinin transferini içerdiğine dikkat etmek önemlidir.

Bu uygulamalar kuantum teknolojileri için buzdağının sadece görünen kısmıdır. Ve araştırmalar ilerledikçe kuantum süperpozisyon ve dolanıklığın daha pratik uygulamalarının ve kullanımlarının ortaya çıkması beklenmektedir.

Kariyeriniz için Kuantum Teknolojileri: Dolanıklık ve Süperpozisyon Nedir?

Dolanıklık

Elinizde iki madeni para olduğunu ve bunları sihirli bir şekilde birbirine bağladığınızı düşünün. Paralardan birini çevirdiğinizde, ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, diğeri otomatik olarak aynı gelir (yazıysa yazı, turaysa tura.) Bu sihirli bağlantıya kuantum dünyasında “dolanıklık” denir. İki parçacık dolanık hale geldiğinde, özellikleri birbirine bağlanır. Böylece bir parçacığın durumu, aralarındaki mesafe büyük olsa bile, diğerinin durumunu anında etkiler. Bu olgu o kadar tuhaftır ki Albert Einstein bile buna “uzaktan ürkütücü eylem” adını vermiştir.

2022 Nobel Fizik ödülünün sahiplerinin araştırmaları. Kuantum mekaniğinde – ışığın ve maddenin atomik ve atom altı seviyedeki davranışını karakterize eden alan – iki veya daha fazla parçacığın birbirine yakın olmak zorunda olmadan aynı şekilde davrandığı bir fenomen olan dolanıklığın gücünü ve potansiyelini aydınlattı.

Süperpozisyon

Süperpozisyonu labirent örneği üzerinden değerlendirebiliriz. Süper güçlü klasik bir bilgisayarla karmakarışık bir labirentin milyonlarca kat daha zor halini çözümlemesini isteyelim. Problemi çözebilmesi için muhtemelen bir ömürden daha fazla süre gerekecektir. Ancak aynı labirenti bir kuantum bilgisayarı ile çözmek istersek, atom altı parçacıkların süperpozisyon ilkesindeki aynı anda iki durumda bulunabilmesi sayesinde, tek bir kübitle çözümlemeye çalıştığında iki farklı durumu, yani iki farklı yolu kontrol edebilecektir. Böylece daha fazla kübitle denerseniz, kübit sayısını 2 üssü n (”n” kübit sayısı) (2²) olarak alırsınız. Örneğin süperpozisyon durumundaki 5 kübitin 32 durumda olabilir, yani 32 yolu aynı anda kontrol edebilir. Böylece, 10 kübit ise 1024 durumda olabilir. İşte bu sayede üstsel bir hesaplama artışı elde etmiş oluruz. Ve klasik bilgisayarların hesaplama gücüyle karşılaştırma yapmamıza gerek kalmaz.

Kariyeriniz için Kuantum Teknolojileri: Açık Uçlu Sorular

Kariyeriniz için Kuantum Teknolojileri: Bir Simülasyonun İçinde Miyiz?

Bir simülasyonda yaşıyor olabileceğimiz fikri büyüleyici ve düşündürücüdür. Bu, gördüğümüz, hissettiğimiz ve deneyimlediğimiz her şey dahil olmak üzere tüm evrenimizin, süper gelişmiş bir video oyunu gibi bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir simülasyon olabileceği anlamına gelir.

“Simülasyon Hipotezi” olarak adlandırılan bir teoriye/fikre göre; gelişmiş bir uygarlık, şu anda içinde yaşadığımız evren dahil tüm evrenleri simüle edebilecek kadar güçlü bilgisayarlar (hesaplama cihazları) geliştirdi veya geliştirmiş olabileceğinden bahsediliyor.

Buna göre, Simülasyon Hipotezi, gerçekliğin, bilincin ve insan olmanın doğası hakkında birçok ilginç soruyu gündeme getirmektedir. Bununla birlikte, bir simülasyonda yaşadığımızı kanıtlayan hiçbir somut kanıt olmadığını belirtmek önemlidir. Üzerinde düşünmek ve tartışmak ilgi çekicidir. Ancak, bu hala sadece bir hipotez veya felsefi bir kavramdır.

Dolayısıyla, bir simülasyonda yaşadığımız fikri heyecan verici ve zihin açıcı bir kavramdır. Ancak bunu doğrulamak için sağlam kanıtlara ihtiyacımız var. Bu, bizi gerçekliğin doğası ve evrendeki yerimiz hakkında düşünmeye teşvik eden eğlenceli bir düşünce deneyidir.

Simülasyon Yanlısı Argüman

Eğer bir uygarlık yeterince gelişirse, tüm evrenleri simüle edebilecek süper güçlü bilgisayarlar yaratabilir. Eğer bu doğruysa, birçok simüle edilmiş gerçeklik olabilir ve bunlardan birinde yaşama olasılığımız “gerçek” olandan daha yüksek olabilir. Bu fikrin savunucuları, bir simülasyonda yaşıyor olabileceğimizin kanıtı olarak kuantum mekaniğinin bazı garip yönlerine veya gerçekliğimizdeki aksaklıklara da işaret etmektedir.

Oyun oynarken bilgisayar sadece gözlemlediğimiz alanda hesaplama yapar, ekranın dışındaki alanları hesaplamaz. Boşuna işlemciyi kullanmak olacaktır, yani kaynak israfı çünkü kimse orayı görmeyecektir. Bu kendi evrenimizdeki ortada gözlemci yoksa madde süperpozisyondadır ile ne kadar örtüşüyor değil mi? Buradan da acaba bir simülasyonun içinde miyiz, sorusu akıllara geliyor. Elon Musk şöyle diyor; “Bir oyunun içinde olmama ihtimalimiz 1/1.000.000.000(milyarda bir)’dir”

Simülasyon yanlısı ve simülasyon karşıtı iki argümanı özetle ele alacak olursak:

Simülasyon Karşıtı Argüman

Öte yandan, pek çok kişi simülasyon hipotezinin şüpheli olduğunu düşünmektedir. Her bir parçacığa kadar tüm evreni simüle etmenin hayal bile edilemeyecek miktarda bilgisayar gücü ve kaynağı gerektireceğini savunuyorlar. Ayrıca, bir simülasyonda yaşadığımıza dair somut bir kanıt yoktur ve kuantum mekaniğinin bazı garip yönleri simülasyon hipotezine başvurmadan da açıklanabilir.

Özetle, simülasyon hipotezi gerçekliğimizin doğası hakkında sorular ortaya atan düşündürücü bir fikirdir. Bazıları bir bilgisayar simülasyonunda yaşıyor olabileceğimize inanırken, diğerleri bunun pek olası olmadığını düşünüyor. Nihayetinde, her iki taraf için de daha sağlam kanıtlara ihtiyaç vardır, bu nedenle felsefi tartışmalar ve münazaralar için heyecan verici bir konu olmaya devam etmektedir.

Kariyeriniz için Kuantum Teknolojileri: Pratik Bir Kuantum Avantajı Elde Edecek Miyiz?

“Kuantum avantajı”, bir kuantum bilgisayarın bir problemi klasik bir bilgisayardan çok daha hızlı veya daha verimli bir şekilde çözebilmesidir. Pratik bir kuantum avantajı elde etmek, kuantum bilgisayarların gerçek dünya uygulamalarına sahip olduğu ve klasik bilgisayarlara göre önemli faydalar sağladığı anlamına gelir.

2021’deki bilgilere göre araştırmacılar kuantum bilgisayarları geliştirme konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydediyorlar, ancak hala çoğu gerçek dünya problemi için pratik bir kuantum avantajı elde etmeleri gerekiyor. Google’ın 2019’da kuantum bilgisayarlarının belirli bir görevi dünyanın en etkili klasik bilgisayarından daha hızlı gerçekleştirdiği “kuantum üstünlüğü” duyurusu gibi bazı umut verici sonuçlar elde edildi.

Pratik bir kuantum avantajını ne zaman elde edeceğimizi tahmin etmek zor, ancak birçok uzman bunun önümüzdeki birkaç on yıl içinde mümkün olduğuna inanıyor. Kübitlerin kararlılığını artırmak ve daha iyi hata düzeltme teknikleri geliştirmek gibi çeşitli zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor. Bu engeller aşıldığında kuantum bilgisayarlar kriptografi, ilaç keşfi ve optimizasyon gibi karmaşık sorunların çözümüne yardımcı olabilir.

Henüz pratik yani gerçek dünya problemlerinde kullanılabilen türde bir kuantum bilgisayarı elde edilmemiş olsa da, araştırmacılar bu alanda oldukça iyi ilerleme kaydediyor. Önümüzdeki yıllarda pratik bir kuantum avantajı görebilir ve çeşitli alanlarda heyecan verici yeni olasılıkların önünü açabiliriz.

Kuantum Bilgisayar ve Teknolojilerinin Gelecekteki Uygulamaları Neler Olacak?

Kuantum bilgisayarlar ve teknolojileri gelecekte hayatımızın birçok alanında devrim yaratma potansiyeline sahiptir. İşte oyunun kurallarını değiştirebilecek bazı olası uygulamalar:

İlaç keşfi

Kuantum bilgisayarlar yeni ilaçlar bulmamıza ve daha iyi ilaçlar tasarlamamıza yardımcı olabilir. Bilim insanları moleküllerin nasıl etkileşime girdiğini simüle ederek yeni hastalık tedavilerini klasik bilgisayarlara kıyasla daha hızlı ve verimli bir şekilde keşfedebilir.

Kriptografi

Kuantum bilgisayarlar, çevrimiçi banka hesabınız gibi hassas verileri korumak için şifreleme yöntemlerini kırabilir. Kuantum teknolojileri, kuantum saldırılarına dayanıklı yeni, daha güvenli şifreleme yöntemleri oluşturmak için de kullanılabilir. Ve böylece verilerimizin güvende kalmasını sağlayabilir.

Yapay Zeka

Kuantum bilgisayarlar makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmalarını geliştirerek daha karmaşık sorunları çözebilirler. Ayrıca, daha iyi tahminlerde bulunmalarını sağlayabilir.

İklim modellemesi

Kuantum bilgisayarların iklim değişikliği modellemesi konusunda da etkili olacağı düşünülüyor ve kuantum bilgisayarlar doğru önlemlerin hızlı şekilde alınmasında rol alacak.

Kariyeriniz için Kuantum Teknolojileri - İklim Değişikliği

Optimizasyon problemleri

Kuantum bilgisayarlar, bir teslimat kamyonu için en iyi rotayı veya uçuşları planlamanın en verimli yolunu bulmak gibi karmaşık optimizasyon problemlerini çözmeye yardımcı olabilir. Birçok sektörde verimliliğin artmasına ve maliyet tasarrufuna yol açabilir.

Malzeme Bilimi

Kuantum bilgisayarlar yeni malzemelerin özelliklerini atomik düzeyde simüle eder. Bilim insanlarının oda sıcaklığında çalışan süperiletkenler veya enerjiyi daha verimli depolayabilen malzemeler gibi benzersiz özelliklere sahip malzemeleri keşfetmelerine yardımcı olabilir.

Bilim insanları bu uygulamaları halen araştırnaktadır. Ve kuantum bilgisayarlarının ve teknolojilerinin pratikte kullanılması biraz zaman alabileceğini unutmayın. Bununla birlikte, potansiyel faydaları muazzamdır. Ayrıca, kuantum teknolojilerindeki ilerlemeler hayatımızı birçok yönden iyileştirecek atılımlara yol açacaktır.

Kuantum Teknoloji Sektör Talepleri

Kariyeriniz için Kuantum Teknolojileri: Ülkelere Göre Kuantum Yatırımı

Kuantum teknolojileri üzerine çalışan Qureca, 2021’den beri ülkelerin toplam yatırımları üzerine araştırmalar yapıyor. En son 2023 yatırımları ile ilgili bilgiler üzerine yeni bir makale yayımladılar:

QURECA_investment_23-1
QURECA_investment_23-1

Kariyer Fırsatları

Kuantum alanıda bir kariyer sahibi olabilmeniz için sadece fizik alanında ilerlemeniz gerekmiyor. Kuantum hesaplama, kuantum iletişim ve kuantum algılama gibi kuantum teknolojileri çok branşlı alanlardır. Bu alanların ortak özelliği fizik, matematik, bilgisayar bilimi veya mühendislik altyapısı gerektirir. Bu altyapıları bilmeniz ve öğrenmeye açık olmanız önemlidir. Kendinizi günden güne geliştirmenizle, kuantum teknolojileri alanında akademik çalışmalar yürütmeniz veya özel sektörde araştırma ve proje geliştirme alanlarında iş bulmanız mümkündür.

Kuantum teknolojileri gelişmeye devam ettikçe, giderek daha fazla sektör bu karmaşık kavramları anlayan uzmanlara ihtiyaç duyacaktır. İşte kuantum işlerine bazı örnekler:

Fizikçi
Kuantum mekaniği ilkelerini inceleyen ve bunları yeni teknolojiler geliştirmek veya mevcut olanları iyileştirmek için uygulayan bir bilim insanı.

Yazılım geliştiricisi
Kuantum bilgisayarlar için yazılım yazan, süperpozisyon ve dolanıklık gibi kuantum özelliklerinden yararlanan algoritmalar ve uygulamalar yaratan bir programcı.

Mühendis
Kuantum bilgisayarlar, kuantum iletişim sistemleri, kuantum radar sistemleri veya kuantum sensörler gibi kuantum donanımları tasarlayan ve inşa eden bir mühendis. Bu cihazların kararlılığını ve performansını iyileştirmek için çalışabilirler.

Kuantum araştırmacısı
Yeni kuantum fenomenlerini keşfeden veya yeni kuantum teknolojileri geliştiren bir bilim insanı.

Ücretler konusunda kesin rakamlar vermek zor. Çünkü ülkeye, iş rolüne ve deneyim seviyesine bağlı olarak değişebilirler. Bununla birlikte, kuantum alanında kariyer yapmak için gerekli özel bilgi ve becerilere sahip olmak gerek. Bu nedenle genel olarak yüksek ücretlidir. Çoğu durumda, giriş seviyesi pozisyonlar rekabetçi bir maaşla başlar ve deneyimli profesyoneller daha da yüksek gelirler elde eder.

Kuantum teknolojilerinde kariyer yapmak için fizik, matematik ve bilgisayar bilimleri hakkında bilgi edinmelidir. Bu konularda dersler almak, bunlarla ilgili kulüplere veya etkinliklere katılmakr veya güçlü bir temel oluşturmak için çevrimiçi kaynakları keşfetmek gerekir. Eğitiminiz ilerledikçe, daha ileri düzey dersler alarak veya ilgili bir alanda derece yaparak kuantum teknolojileri konusunda uzmanlaşabilirsiniz.

Neden kuantum teknolojisiyle ilgili bir iş seçmelisiniz?

Kuantum teknolojisiyle ilgili bir iş seçmek, özellikle bilim, teknoloji ve en son gelişmelerle ilgileniyorsanız, heyecan verici ve ödüllendirici olacaktır.

İşte kuantum teknolojilerinde kariyer yapmayı düşünmeniz için bazı nedenler:

Yüksek Talep:
Kuantum teknolojileri ilerlemeye devam ettikçe, bu karmaşık kavramları anlayacak uzmanlara olan ihtiyaç da artacaktır. Doğru beceri ve bilgiye sahip olanlar için birçok iş fırsatı olacaktır.

Yüksek Ücret:
Kuantum teknolojisi işleri tipik olarak özel bilgi ve beceriler gerektirir ve bu da genellikle rekabetçi maaşlara yol açar. Bu alanda bir kariyeri finansal olarak ödüllendirici hale getirebilir.

Etki Yaratma:
Kuantum teknolojileri, bilgi işleme, iletişim ve sağlık hizmetlerine kadar hayatımızın birçok alanında devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Bu alanda çalışarak, bu çığır açan değişikliklerin gerçekleşmesine yardımcı olan ve dünyayı olumlu yönde etkileyen ekibin bir parçası olabilirsiniz.

Entelektüel Meydan Okuma:
Kuantum mekaniği büyüleyici ve karmaşık bir konudur ve kuantum teknolojileriyle çalışmak hem zorlayıcı hem de entelektüel açıdan teşvik edici olabilir. Sorunları çözmekten ve en yeni bilimleri öğrenmekten hoşlanıyorsanız, bu sizin için heyecan verici bir kariyer seçimi olabilir.

Gelecekteki Büyüme:
Kuantum teknolojileri alanı hala nispeten gençtir ve büyüme ve keşif için çok yer vardır. Bu alanda bir kariyer seçerek, yeni uygulamalar ve yenilikler geliştirmeye katkıda bulunma fırsatı ile kendinizi teknolojinin ön saflarında konumlandıracaksınız.

Karşılaşacağınız Sorunlar Neler Olacak?

Kuantum teknolojileri alanına adım atmak heyecan verici ve zorlu olabilir. İşte bu alanda bir kariyere başlarken karşılaşabileceğiniz bazı potansiyel sorunlar:

Teknik karmaşıklık:
Kuantum mekaniği karmaşık bir konudur ve kuantum teknolojileriyle çalışmak, güçlü bir fizik, matematik ve bilgisayar bilimi geçmişine sahip olanlar için bile zor olabilir. Bu gelişmiş kavramları anlamak ve bunlarla çalışmak için sürekli olarak öğrenmeye ve uyum sağlamaya hazır olmalısınız.

Eğitim ve öğretim:
Kuantum teknolojisi sektöründe çalışmak için genellikle fizik, matematik, bilgisayar bilimi veya mühendislik gibi ilgili konularda sağlam bir eğitim geçmişine ihtiyacınız olacaktır. Bu, birkaç yıl süren bağlılık ve sıkı çalışma gerektirebilecek bir lisans, yüksek lisans ve hatta doktora derecesi almayı içerebilir.

Rekabet:
Kuantum teknolojisi uzmanlarına olan talep arttıkça, bu alandaki işler için rekabet de artmaktadır. Becerilerinizin ve niteliklerinizin potansiyel işverenler için öne çıkmasını sağlamanız gerekecektir; bu da ek sertifikalar almayı, stajlara katılmayı veya araştırma projeleri üzerinde çalışmayı içerebilir.

Hızla değişen bir alan:
Kuantum teknolojileri hızla gelişmektedir, bu nedenle en son gelişmelerden ve araştırmalardan haberdar olmanız gerekir. Sürekli öğrenme ve yeni fikir ve tekniklere adaptasyon gerektiren bu alan heyecan verici ve zorlayıcı olabilir.

Sınırlı iş fırsatları:
Kuantum teknolojisi uzmanlarına olan talep artıyor olsa da, bu alandaki iş ilanlarının sayısının daha yerleşik sektörlere kıyasla hala artması gerekiyor. İş yerleri konusunda esnek olmanız veya geleneksel bilgisayar bilimi veya mühendisliği gibi ilgili alanlardaki fırsatları keşfetmeye hazır olmanız gerekebilir.

Kariyer Seçiminden sonra Yapılması Gerekenler

Hangi Fakülteler Kuantum Teknolojileri İle İlgilidir?

Türkiye’de kuantum teknolojileri üzerine özelleşmiş bir bölüm henüz bulunmamaktadır. Fizik, matematik, kimya, biyoloji gibi bilim alanları ve fizik, bilgisayar, elektrik elektronik gibi mühendislik alanları, kuantum teknolojileri ile ilgilenmek isteyen öğrenciler için önemli bölümlerdir diyebiliriz.

Bazı üniversitelerde bu bağlamda açılmış dersler bulunmaktadır.
Örneğin;
Boğaziçi Üniversitesi- Kuantum Algoritma (Cem Say)
İTÜ -Kuantum Hesaplama (Deniz Türkpençe)
TOBB-Kuantum Teknolojileri (Ali Bozbey)

Nereden Başlamalı?

İlk olarak, eğitim ve staj fırsatlarını değerlendirin. Bununla ilgili birçok dev şirket eğitimler düzenliyor veya düzenlenen eğitimlere sponsor oluyor. Mesela IBM Quantum Internship bu fırsatlardan bir tanesi. Microsoftun da bu alanla ilgili verdiği eğitimler bulunmakta.

QTurkey 2019’dan itibaren Türkiye Kuantum alanında ücretsiz eğitimler vermektedir ve Türkiye’deki ilk Kuantum Teknolojileri topluluğudur. 2022 yılında Kuantum Teknolojileri Derneği de faaliyetlerine başladı.

Kuantum alanında iş fırsatları da dünya üzerinde oldukça fazla. Üstelik gerek iş ilanlarına gerek de staj fırsatlarına kolayca ulaşılabilir. (bkz. Kuantum Amiral Gemisi, Quantiki)

Nereden Daha Fazla Bilgi Edinebilirim?

Bu alanda ilerlemiş kişilerle iletişime geçilebilir. Bunun haricinde bu kişilerin içerisinde yer aldığı topluluklar takip edilip eğitimlerine ve atölyelerine katılım sağlanabilir.

QWorld bu oluşumlardan bir tanesidir.

QTurkey ise QWorld altında kurulmuş Türkiyenin ilk kuantum teknolojileri topluluğudur. 2019’dan itibaren Türkiye Kuantum alanında ücretsiz eğitimler vermektedir. Bu eğitimlere katılım sağlamak bu alanda ilerlemek isteyenler için yol gösterici olabilir. 2022 yılında Kuantum Teknolojileri Derneği de faaliyetlerine başladı. Kuantum Teknolojileri Derneği

Mevhibe Ateş Teknoloji Vakfı‘ndan (bizden) Henüz çok yeniyiz ancak hızlı bir giriş yapacağımızdan da kuşkumuz yok. Genç aktif bir ekibiz, ve çok sayıda projeye ortak olduk.

Nasıl Finansman Bulabilirim?

İlk olarak, Mevhibe Ateş Teknoloji Vakfı, gelecek seneden itibaren üniversite öğrencilerine de burs vermeyi planlıyor. Henüz bununla ilgili bir karar almadık ama alınca aşağıdaki sosyal medyamızdan duyuracağız, bizi takip edin!

Türkiye’de kuantum teknolojisi alanında kariyer yapmak için burs bulmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İkinci olarak, üniversite web siteleri, ilgili üniversitelerinin web sitelerini kontrol ederek başlayın. Burs ve mali yardım bölümlerine bakın. Dikkate alınması gereken bazı üniversiteler şunlardır:

Bilkent Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi

Üçüncü olarak, devlet bursları,Türkiye Bursları programı aracılığıyla uluslararası öğrencilere çeşitli burslar sunmaktadır. Mevcut burslar ve başvuru süreçleri hakkında bilgi için resmi web sitesini ziyaret edin.

Dördüncü olarak, uluslararası kuruluşlar, öğrencilerin eğitim görmeleri için burslar sağlamaktadır. Bu kuruluşlardan bazıları şunlardır:

Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programı

Fulbright programı

DAAD

Beşinci olarak, özel vakıflar ve şirketler, kuantum teknolojisi alanında burslar vermekte veya öğrencilere sponsor olmaktadır. IBM veya Google arayın ve herhangi bir burs veya finansman fırsatı sunup sunmadıklarına bakın.

Altıncı olarak, çevrimiçi burs veritabanları, mevcut bursları bulmak için çevrimiçi burs arama motorlarını kullanın. Bazı popüler platformlar şunlardır:

ScholarshipPortal

Türkiye’de Eğitim

Fastweb

Ve son olarak, ağ oluşturma ve profesyonel organizasyonlar. Güncel bilgiler almak için kuantum teknolojisiyle ilgili çevrimiçi forumlara, gruplara veya profesyonel kuruluşlara katılın. LinkedIn, ResearchGate ve Facebook grupları ağ oluşturmak için faydalı platformlar olabilir.

Ayrıca, burs gereklilikleri ve son başvuru tarihleri değişiklik gösterebileceğinden, araştırmanızda titiz olmayı unutmayın. Her burs için uygunluk kriterlerini ve başvuru sürecini mutlaka kontrol edin.

Kariyeriniz için Kuantum Teknolojileri: Sonuç

Sonuç olarak, bu yazının sizlere mesleğinizi seçerken size fayda sağlamasını diliyoruz. Bu arada, aşağıda bültenimize abone olup ve sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın.

WhatsApp Topluluğumuz burada
Instagram 
LinkedIn
Discord 

İlgili yazılar

Gençlik
Almanya'da Lisans Eğitimi
Almanya’da Lisans Eğitimi

Almanya’da Lisans Eğitimi

Hevesli öğrenciler için nihai rehbere hoş geldiniz! "Başarının Kilidini Açın: Almanya'da Lisans Eğitimi" yazısında, Almanya'nın neden ideal bir lisans eğitimi yerine geldiğini, kabul sürecini, üst düzey üniversiteleri, burs olanaklarını ve öğrenci yaşamını...

CV ve İş GörüşmeleriGençlik
Etkili CV Hazırlama
Etkili CV Hazırlama: Profesyonel Özgeçmiş Sanatında Ustalaşmak

Etkili CV Hazırlama: Profesyonel Özgeçmiş Sanatında Ustalaşmak

"Etkili CV Hazırlama: Profesyonel Özgeçmiş Sanatında Ustalaşmak" yazımızda; hayatımızın, sosyal medyanın ve iş dünyasının son 40-50 yıldaki gelişimi, önceki 1000-2000 yıllık tarihten daha hızlı ve çarpıcı. Günümüz çalışma hayatındaki rekabet ve gerekliler ile 40-50...

Arşivler