Avrupa Birliği ve Projeler için Temel Bilgiler

tarafından | Şub 11, 2024 | Avrupa Birliği | 0 yorum

Sevgili gençler, “Avrupa Birliği ve Projeler için Temel Bilgiler” yazısını yazmamızın nedeni vakfımızın eğitimlerinde size sorduğumuz soruları derleyip toparlamak ve akılda kalıcı isimlerlerle bunların öğrenilmesini kolaylaştırmak içindir. Bu çalışmayı L4Y Learning For Youth ile birlikte yaptık. AB sınıfındaki diğer yazılara buradan ulaşabilirsiniz

Avrupa Birliği Nedir?

AB kendi sitesinden kısa alıntılar yaparak yeni başlayan gençleri bilgilendirmek iyi bir başlangıç

Avrupa Birliği, Avrupa’daki 27 ülkeden oluşan bir gruptur. Bu ülkeler İnsanlar için işleri daha iyi, daha kolay ve daha güvenli hale getirmek bir araya geldi. Birlikte çalışmayı ve birbirlerine yardım etmeyi kabul ettiler.

Avrupa’da iki büyük savaş yaşandıktan sonra Avrupa Birliği’ni kurma fikri ortaya çıktı. Avrupa’daki ülkeler şunu gördü
birbirimize karşı savaşmaktansa birlikte çalışmak daha iyidir.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği’nin bazı değerleri vardır

AB’nin değerleri AB Antlaşması’nın 2. maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre, “Birlik, insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı ilkeleri üzerine kurulmuştur. Bu değerler, çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin hakim olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır.” Bu değerleri benimseyen ve geliştirme idealine hizmet edebilecek her Avrupa devleti AB’ye üye olabilir.

AB Başkanlığı

Siyasi kriterler, ya da Kopenhag Kriterleri nedir?

1993 yılında Kopenhag’da toplanan Avrupa Birliği Zirvesi’nde alınan karar çerçevesinde, AB’ye üyelik, üç temel kriterin yerine getirilmesini gerektirmektedir. “Siyasi Kriterler”, “Ekonomik Kriterler” ve “Müktesebat Uyumu” başlıklarıyla özetlenebilecek kriterler arasında siyasi kriterlerin yerine getirilmesi aynı zamanda aday ülkeyle katılım müzakerelerinin başlatılması için ön şart niteliği taşımaktadır.

Avrupa Birliği Başkanlığı

Asıl tanımı akılda kalıcılık açısından bir değiştirerek;

Hukukun üstünlüğü, Azınlıkların korunmasını ve saygı görmesi, Demokrasi , İnsan hakları”nı güvence altına alan kurumların istikrarının sağlanması. Yani kısaca HADİ. Yasalarınızı bu doğrultuda değiştirmeniz yeterli değildir, AB uygulamaya bakar.

Projeler

Avrupa Birliği ve Projeler: Proje Nedir?

Bir amacı belirli bir süre içinde gerçekleştirmek için, bireysel veya grup olarak yapılan çalışmalar. Projenin tanımında da olduğu gibi bir amacı (aim, goals) faaliyetleri (Work Packages yada activities) ve bu faaliyetler sonucu oluşması beklenen sonuçları (results) vardır. İngilizce yazmamızın nedeni Türkçe tanımların yetersiz olması ve kafa karışıklığına neden olması. Proje dili İngilizcedir. O yüzden bu şekilde öğretmeyi seçiyoruz.

Bu dört sütundan oluşan tabloya Proje Yapısı (Project Structure) denir.

Avrupa Birliği ve Projeler: Neden Proje Yaparız?

Bir proje yapabilmek için ortada bir sorun olması gerekir. Bir sorunu çözmek ya da iyileştirmek için proje yapılır.

Öğrenme Nedir?

Öğrenme (learning) = Bilgi, beceri, ve tavır geliştirmektir. (improving skills, knowledge, and behaviour)

Nerelerden Öğreniriz?

Öğrenmenin üç kaynağı vardır;

Okuldan (formal): Planlıdır, bir öğretmen vardır, o anlatır öğrenciler dinler. Öğrenciler genellikle etken konumda değildir.

Yaygın Eğitim (non-formal): Gençlik değişim projelerinde ve hemen tüm AB projelerinde uygulanan yöntemdir. Yaparken öğrenmek (learning by doing.) Planlanmıştır ama katılımcılar etkendir, ve yaparken öğrenirler. Öğretmen yerine kolaylaştırıcı vardır ve o kişi gençlerin takımlar halinde çalışarak yaparken öğrenmelerini teşvik eder.

Hayatın içinden (informal): Bir şey öğrenmek gibi bir niyetiniz yoktur. Ama karşılaştığınız olaylardan sonra tesadüfen öğrenirsiniz. Hayatın içinden öğrenmek. Ortada bir eğitmen yoktur.

Results (Sonuçlar)

AB Projelerinde Bilinmesi Gerekenler?

Avrupa Birliğinin temel amacı Avrupa’da olumlu bir değişimdir. Bundan herkes yararlanmalıdır. Bu yüzden bazı tanımlamalar yaptılar

İmkanları Kısıtlı Gençler (Fewer Opportunities)

Kısaltması CESEDHG yani Cesed Hoş Geldi. Biraz tuhaf ama:)

Cultural differences; (Kültürel farklılıklar)
Economic obstacles; (Ekonomik engeller)
Social obstacles; (Sosyal engeller)
Educational difficulties; (Eğitimsel zorluklar)
Disability; (engellilik)
Health problems; (Sağlık sorunları)
Geographic obstacles (Coğrafik engeller)

Avrupa Birliği ve Projeler: Kırılgan Gruplar (Vulnerable Groups)

Kısaltması MMADRIGAL diye yazılıyor (mmmm Madrigal diye okuyoruz)

Marginalised (Azınlık gruplar)
Migrant (Göçmen ve Sığınmacı)
Disabilities (Engelli)
Roma (Roman Gruplar)
Gender Equality (Cinsiyet eşitliği)
LGBTi (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks)

İlgili yazılar

Gençlik
Almanya'da Lisans Eğitimi
Almanya’da Lisans Eğitimi

Almanya’da Lisans Eğitimi

Hevesli öğrenciler için nihai rehbere hoş geldiniz! "Başarının Kilidini Açın: Almanya'da Lisans Eğitimi" yazısında, Almanya'nın neden ideal bir lisans eğitimi yerine geldiğini, kabul sürecini, üst düzey üniversiteleri, burs olanaklarını ve öğrenci yaşamını...

CV ve İş GörüşmeleriGençlik
Etkili CV Hazırlama
Etkili CV Hazırlama: Profesyonel Özgeçmiş Sanatında Ustalaşmak

Etkili CV Hazırlama: Profesyonel Özgeçmiş Sanatında Ustalaşmak

"Etkili CV Hazırlama: Profesyonel Özgeçmiş Sanatında Ustalaşmak" yazımızda; hayatımızın, sosyal medyanın ve iş dünyasının son 40-50 yıldaki gelişimi, önceki 1000-2000 yıllık tarihten daha hızlı ve çarpıcı. Günümüz çalışma hayatındaki rekabet ve gerekliler ile 40-50...

Arşivler